มุมดาวน์โหลด

รวม พรบ กฎ ระเบียบ
Advertisement

รอบวันทันเหตุการณ์

หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเททองหล่อชิ้นส่วนสำคัญขององค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ และรูปเหมือนสมเด็จพระมหาธีราจารย์
ในตอนเย็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2555 ถึง 2556 เป็นวันที่สี่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 ถึง 2556
ในตอนเย็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2555 ถึง 2556 เป็นวันที่สาม
ประชาคม ศพส.มุ่งมั่น สีบสานปณิธานด้วยคุณธรรม นำกระบวนการเรียนรู้สู่สังคม
ไม่มีรายการที่จะแสดง

ข่าวงานราชการ

สำรวจความคิดเห็น

ท่านได้รับข่าวสาร ผ่านช่องทางใดมากที่สุด
 

พบกับพวกเราได้ที่นี่

ราคาน้ำมันวันนี้

Who's Online